Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) world(vesmír) universe, cosmosnejvětší na světělargest in the worldna/po celém světěall around/over the worldcelý světthe whole worldsport. mistr(ovství) světaworld champion(ship)
  2. (planeta Země) Earth, world, globeonen světthe world beyond, the life to comeStarý/Nový světthe Old/New World
  3. (cizí kraje) world, foreign countriesvydat se do světaset out in the world

Vyskytuje se v

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

mistrovství: mistrovství světaWorld Championship, fotbalové, ragbyové World Cup

okolní: okolní světthe outside world

pupek: pupek světanavel of the world

všude: všude na světěall round the world, the world over, in the whole world

znalý: znalý světaworldly-wise

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

celý: po celém světěworldwide, all around the world

cestovat: cestovat kolem světatravel round the world

hluboký: nejhlubší jezero na světěthe world's deepest lake

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

vzniknout: Kdy vznikl svět?When did the world come into existence?

protřelý: životem/světem protřelýworldly-wise

růžový: dívat se na svět růžovými brýlemilook at the world through rose-coloured glasses

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day)

sprovodit: sprovodit koho/co ze světado away with sb/sth, eliminate sb/sth, zabít zast. dispatch sb/sth

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

vykřičet: vykřičet co do světashout sth from the rooftops

vytroubit: vytroubit co do světashout sth from the rooftops

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

champion: world championmistr světa

circumnavigation: circumnavigation of the globeobeplutí světa, plavba kolem světa objevitelská

cruise: world cruiseplavba kolem světa

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

incommunicado: be incommunicadobýt zavřený před světem, nekomunikovat s okolním světem

physical: physical worldreálný svět

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

underdeveloped: underdeveloped worldrozvojový svět

wonder: Seven Wonders of the Worldsedm divů světa

world: all over the worldpo celém světě

world: the Arab worldarabský svět

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

over: people from all over the worldlidé z celého světa

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě

tea: hovor. not for all the tea in Chinaani za nic (na světě) něco udělat ap.