Hlavní obsah

prostředí

Podstatné jméno, rod střední

  • environment, surroundings, environs(zasazení děje, budovy ap.) setting(společenské) milieuživotní prostředíenvironmentochrana životního prostředíenvironment protectionšetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

Vyskytuje se v

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

ochránce: ochránce životního prostředí/přírodyconservationist, environmentalist

šetrný: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly

životní: životní prostředíenvironment, určitého organismu biol. biotope

životní: ochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollution

známý: známé prostředífamiliar environment

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

environment: working environmentpracovní prostředí

environment: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředí

environment: BrE the Department of the Environmentministerstvo životního prostředí

environment: environment protectionochrana životního prostředí

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

environmental: environmental legislationzákony na ochranu životního prostředí

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

sonic: sonic pollutionznečištění hlukem, nadměrná hlučnost prostředí

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy