Hlavní obsah

prostředí

Podstatné jméno, rod střední

  • environment, surroundings, environs(zasazení děje, budovy ap.) setting(společenské) milieuživotní prostředíenvironmentochrana životního prostředíenvironment protectionšetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

Vyskytuje se v

ochrana: ochrana životního prostředíenvironment(al) protection, protection of the environment

ochránce: ochránce životního prostředí/přírodyconservationist, environmentalist

šetrný: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly

životní: životní prostředíenvironment, určitého organismu biol. biotope

známý: známé prostředífamiliar environment

competitive: konkurenční výhoda/nabídka/prostředíekon. competitive advantage/bid/environment

conservancy: úřad pro ochranu životního prostředíBrE Nature Conservancy Council

environment: pracovní prostředíworking environment

environmental: tvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředíenvironmental engineering

familiar: (dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředífamiliar ground

pollution: znečištění životního prostředíenvironmental pollution

sonic: znečištění hlukem, nadměrná hlučnost prostředísonic pollution

unsound: ekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředíenvironmentally unsound

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

prostředí: životní prostředíenvironment