Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) (of) life(k životu nutný) living(dílo ap.) life'sživotní prostředíenvironment, (určitého organismu) biol. biotopeochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollutionživotní podmínkyliving conditionsekon. životní nákladycost of livingživotní pojištěnílife insurance/BrE assuranceživotní úroveňliving standard(s), standard of living
  2. (zásadní, důležitý) vital, life-sustainingživotní dílolifework, life's work
  3. (skutečný)v životní velikostilife-size(d), full-size(d)

Vyskytuje se v

minimum: mzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence levelživotní minimum

náklad: cost of livingživotní náklady

ochrana: environment(al) protection, protection of the environmentochrana životního prostředí

ochránce: conservationist, environmentalist, ekologický aktivista greenochránce životního prostředí/přírody

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

pojistka: life insuranceživotní pojistka

pojištění: life insurance, BrE též (life) assuranceživotní pojištění

potřeba: basic necessity of lifezákladní životní potřeba

prostředí: environmentživotní prostředí

socha: life-size/heroic statuesocha v životní/nadživotní velikosti

styl: way of life, lifestyleživotní styl

šetrný: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

velikost: life-sized/heroicv životní/nadživotní velikosti

životně: vital, vitally importantživotně důležitý

životný: animate nounpodstatné jméno životné

úspora: life savingsživotní úspory

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

cycle: life cycleživotní cyklus

environment: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředí

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

life: way of lifeživotní styl, způsob života

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

mission: mission in lifeživotní poslání

mortgage: endowment mortgagehypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osoby

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

sound: ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný, neškodící životnímu prostředí

standard: standard of lifeživotní úroveň

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

statue: life-size statuesocha v životní velikosti

subsistence: subsistence wagemzda na úrovni životního minima, existenční mzda

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

životní: environment, určitého organismu biol. biotopeživotní prostředí