Hlavní obsah

living [ˈlɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  1. živobytí, zaměstnánímake a living by/at sthživit se, vydělávat si na živobytí čímdo sth for livingživit se čím
  2. život, žití
  3. the living živí, žijící lidé

Vyskytuje se v

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

live: live for sb/sthžít pro koho/co

living: the livingživí, žijící lidé

living standard: living standard(s)životní úroveň

long: long live sbať žije kdo

means: live beyond one's meansžít nad poměry

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

suite: (living room) suitesedací souprava

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

coal: live coalsžhavé uhlíky

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

double life: live a double lifevést dvojí život

earn: to earn one's livingvydělávat si na živobytí

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

next door: live next doorbydlet vedle soused

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

room: living roomobývací pokoj, obývák

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wire: live wiredrát pod proudem

campus: live on campusbydlet na koleji

own: He lives on his own.Žije sám.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho