Hlavní obsah

alive [əˈlaɪv]

Přídavné jméno

  1. come alive (znovu) ožít, obživnoutcome alive přen. stát se živějším vyprávění, popisbring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění

Vyskytuje se v

come: come aliveožít, probudit se

při: keep sb aliveudržovat koho při životě

život: keep sb aliveudržovat koho při životě

být: He is alive.Je naživu.

na: be alivebýt na živu

pohřbený: buried alivepohřbený zaživa

pohřbít: bury sb alivepohřbít koho zaživa

udržet: They tried to keep him alive.Snažili se ho udržet naživu.

uchovat: keep hopes aliveuchovat si naději

žít: Are your parents still alive?Žijí ještě vaši rodiče?

živý: Is he alive?Je živý?

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění