Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) living, live(naživu) alive(příroda) animateživí tvorovéliving creaturespokusy na živých zvířatechtests on live animalsJe živý?Is he alive?živý plothedge, (oddělující pole ap.) hedgerow, (zejména hlohový) hl. BrE quicksetživá vodawater of lifeživá váha dobytčete ap.live weight
  2. (čilý) lively, animated, vital, vigorous(energický) energetic, bouncy
  3. přen.(rušný) busy, lively, bustling
  4. (vysílání ap.) live(popis, představa ap.) vivid(jako skutečný) lifelike, realisticživé vzpomínkyvivid memoriesživé vysílánílive broadcastinghud. živá nahrávkalive recording
  5. (stále trvající) topical, current(tradice ap.) living, active
  6. (velmi intenzívní) animated, lively(až bouřlivý) heated
  7. být živ(ý) (žít) be alive, čím, z čeho live on/off sthbýt živ(ý) (živit se) make one's living from sth

Vyskytuje se v

neživý: neživá přírodainanimate nature

plot: živý plothedge(row)

příroda: neživá přírodainanimate nature

vysílání: v živém vysílánílive

vystoupení: živé/dobročinné vystoupenílive/charity performance

výstup: živý výstuplive act

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

broadcast: v živém vysíláníin live broadcast

clipper: nůžky na živý plothedge clippers

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

imagination: živá představivostvivid imagination

inanimate: neživá přírodainanimate nature

live: pokusy na živých zvířatechtests on live animals

modern: živé/moderní jazykyling. modern languages

živý: živý plothedge, oddělující pole ap. hedgerow, zejména hlohový hl. BrE quickset