Hlavní obsah

live [lɪv]

Sloveso

 1. at/in sth, swh žít, bydlet nastálo kdeWhere do you live?Kde bydlíte? nastáloWhere did you live before?Kde jste žil předtím?
 2. live for sb/sth žít pro koho/co
 3. žít, být na živu, dožít seAnd he lived to be 98.A dožil se 98 let.live to a ripe old agedožít se vysokého věku
 4. by sth živit se čím, žít z čehoThey lived by hunting.Živili se lovem.
 5. by sth řídit se v životě čím, žít podle, držet se čeho o zásadě ap.
 6. live on žít dále ve vzpomínkách ap.

Přídavné jméno

 1. živý, žijící živočich, rostlinaPozor, jiná výslovnost než u livetests on live animalspokusy na živých zvířatechlive baitživá návnada k rybařenímed. live birthnarození živého dítěteAmE live fenceživý plotlive weightživá váha
 2. živý, živě vysílaný pořad ap.
 3. elektr.pod proudem/napětím vedení ap.
 4. voj.ostrý municelive cartridgeostrý náboj
 5. nevybuchlý bomba ap.

Vyskytuje se v

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

cirrhosis: cirrhosis (of the liver)cirhóza (jater)

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

living: the livingživí, žijící lidé

living: scrape a livingprotloukat se vydělávat na základní potřeby, žít od výplaty k výplatě

living standard: living standard(s)životní úroveň

long: long live sbať žije kdo

means: live beyond one's meansžít (si) nad poměry, žít nad své možnosti

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

suite: (living room) suitesedací souprava

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

coal: live coalsžhavé uhlíky

cod: cod livertresčí játra

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

double life: live a double lifevést dvojí život

earn: to earn one's livingvydělávat si na živobytí

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

live-in: live-in nannychůva bydlící v domě zaměstnavatele

liver: liver saltszažívací sůl proti zažívacím potížím

liver: liver spotjaterní skvrna na kůži

liver: liver sausagejátrový salám

living: make a living by/at sthživit se, vydělávat si na živobytí čím

living: do sth for a livingživit se čím

living: living quartersobytná část budovy

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

next door: live next doorbydlet vedle soused

paste: liver pastejátrová paštika

pâté: liver pâtéjátrová paštika

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

room: living roomobývací pokoj, obývák

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wire: live wiredrát pod proudem

campus: live on campusbydlet na koleji

own: He lives on his own.Žije sám.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk