Hlavní obsah

earn [ɜːn]

Vyskytuje se v

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

reputation: earn a reputation of sthzískat si pověst jakou

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

příjem: pracovní příjemearned income

živobytí: vydělávat si na živobytí čímmake/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sth

obživa: získávat obživu jakearn one's living (by) doing sth

vydělávat: vydělávat (si) na živobytíearn one's living

ostruha: vysloužit si ostruhy vyznamenat se, osvědčit sewin one's spurs, earn one's stripes

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.