Hlavní obsah

gain [geɪn]

Sloveso

  1. sth získat, nabýt co schopnost ap.gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co
  2. nabrat rychlost, na váze ap.gain weightpřibratgain fatztloustnout, nabrat tukygain musclenabrat svalovou hmotu
  3. be gaining (time) předcházet se, předbíhat se hodiny ap.The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

Vyskytuje se v

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

fat: put on/gain fatztloustnout

fraudulent: fraudulent gainspodvodně nabyté zisky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu problému

mastery: gain/obtain mastery over sthovládnout co

weight: weight gainpřírůstek na váze

weight: gain weight, put on weightpřibrat, přibírat na váze

strength: gain strengthnabírat na síle, sílit

momentum: gain/gather momentumnabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět se

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

nabrat: nabrat na vázeput on/gain weight

přijmout: být přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university

přístup: získat přístup kamgain access/admission (in)to sth

přízeň: získat si přízeň kohogain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graces

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

výhoda: získat výhodu nad kýmgain an advantage over sb, mít navrch get the upper hand

zisk: mít zisk z čehoprofit, gain from sth

zisk: voj. územní ziskyterritorial gains

získat: získat souhlasgain approval

získat: získat kontrolu nad čímgain control over sth

získat: získat výhodugain advantage

dostat se: Dostali se k našim datům.They gained access to our data.

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

obliba: získávat oblibu u kohogain (in) popularity among/with sb

obrátka: Proces začíná nabírat na obrátkách/obrátky.The process is gaining momentum.

přírůstek: přírůstek na vázeweight gain

špinavý: špinavý ziskfilthy lucre, ill-gotten gains

zkušenost: získávat zkušenostigain experience

bez, beze: bez práce nejsou koláčeno pain no gain

práce: Bez práce nejsou koláče.No pain, no gain.

risk: Risk je zisk.Nothing ventured, nothing gained.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.No pain, no gain.