Hlavní obsah

gain [geɪn]

Sloveso

  1. sth získat, nabýt co schopnost ap.gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co
  2. nabrat rychlost, na váze ap.gain weightpřibratgain fatztloustnout, nabrat tukygain musclenabrat svalovou hmotu
  3. be gaining (time) předcházet se, předbíhat se hodiny ap.The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

Vyskytuje se v

gain: be gaining (time)předcházet se, předbíhat se hodiny ap.

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

fat: put on/gain fatztloustnout

fraudulent: fraudulent gainspodvodně nabyté zisky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu problému

mastery: gain/obtain mastery over sthovládnout co

weight: weight gainpřírůstek na váze

strength: gain strengthnabírat na síle, sílit

momentum: gain/gather momentumnabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět se

kontrola: gain control over the territoryzískat kontrolu nad územím

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

přijmout: be admitted to university, gain entrance to universitybýt přijat na univerzitu

přístup: gain access/admission (in)to sthzískat přístup kam

přízeň: gain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graceszískat si přízeň koho

spád: gather/gain momentum, gather pace, pick up speeddostat spád nabírat obrátky

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

zisk: profit, gain from sthmít zisk z čeho

získat: gain approvalzískat souhlas

dostat se: They gained access to our data.Dostali se k našim datům.

obliba: gain (in) popularity among/with sbzískávat oblibu u koho

obrátka: The process is gaining momentum.Proces začíná nabírat na obrátkách/obrátky.

přírůstek: weight gainpřírůstek na váze

špinavý: filthy lucre, ill-gotten gainsšpinavý zisk

zkušenost: gain experiencezískávat zkušenosti

bez, beze: no pain no gainbez práce nejsou koláče

práce: No pain, no gain.Bez práce nejsou koláče.

risk: Nothing ventured, nothing gained.Risk je zisk.

zelenit se: No pain, no gain.Komu se nelení, tomu se zelení.