Hlavní obsah

attain [əˈteɪn]

Vyskytuje se v

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority