Hlavní obsah

poznání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (získávání znalostí) cognition, cognizance(učení se) learning
  2. (poznatek) knowledge, cognition(uvědomění si) realizationzdroj poznánísource of knowledgedojít k poznání, že ...attain the knowledge that, (uvědomit si) come to realize that ...
  3. (rozeznání) recognitiono poznání lepšínoticeably/visibly better

Vyskytuje se v

poznání: zdroj poznánísource of knowledge

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

beyond: k nepoznání změněnýbeyond recognition

get: poznat koho/co, seznámit se s kým/čímget to know sb/sth

taste: okusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat cohave a taste of sth

explore: Poznej sám sebe.Explore yourself.

meet: Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.It was nice meeting you.

right: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

tell: Nepoznáš, jestli si dělá legraci.You can't tell whether he's joking.

nepoznání: k nepoznáníbeyond recognition