Hlavní obsah

poznání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (získávání znalostí) cognition, cognizance(učení se) learning
  2. (poznatek) knowledge, cognition(uvědomění si) realizationzdroj poznánísource of knowledgedojít k poznání, že ...attain the knowledge that, (uvědomit si) come to realize that ...
  3. (rozeznání) recognitiono poznání lepšínoticeably/visibly better

Vyskytuje se v

nepoznání: k nepoznáníbeyond recognition

poznat: být poznat být zřejmýbe visible, projevovat se show, be showing

poznat: poznat se dva lidémeet

poznat: Brzy poznal, že ...He soon discovered that ...

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

poznat: Poznej (svého) nepřítele.Know your enemy.

poznat: Poznali se na studiích.They met in college.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

nouze: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

přítel: V nouzi poznáš přítele.A friend in need is a friend indeed.

beyond: beyond recognitionk nepoznání změněný

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

taste: have a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.