Hlavní obsah

achieve [əˈtʃiːv]

Vyskytuje se v

fame: achieve fame for sthproslavit se čím

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle, splnit si svůj cíl

vyhrát: defeat, beat sb in sth, achieve victory over sb, have a win over sb in sthvyhrát nad kým v čem

cíl: achieve a goal, meet/achieve the targetdosáhnout cíle

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

podařit se: The goal was achieved.Podařilo se splnit cíl.

úsilí: achieve sth with minimum effortdosáhnout čeho s co nejmenším úsilím

vítězství: achieve victorydosáhnout vítězství