Hlavní obsah

achieve [əˈtʃiːv]

Vyskytuje se v

fame: achieve fame for sthproslavit se čím

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle

vyhrát: vyhrát nad kým v čemdefeat, beat sb in sth, achieve victory over sb

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

vítězství: dosáhnout vítězstvíachieve victory