Hlavní obsah

realize [ˈrɪəˌlaɪz]

Vyskytuje se v

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

uvědomovat si: Do you realize that ...?Uvědomuješ si, že ...?

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?