Hlavní obsah

uvědomovat si

Vyskytuje se v

realize: Uvědomuješ si to?Do you realize it?

unaware: neuvědomovat si, (ani) netušit cobe unaware of sth

unconscious: nebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si cobe unconscious of sth

uvědomovat si: Uvědomuješ si, že ...?Do you realize that ...?