Hlavní obsah

realize [ˈrɪəˌlaɪz]

Vyskytuje se v

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

uvědomovat si: Uvědomuješ si, že ...?Do you realize that ...?

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

realize: Uvědomuješ si to?Do you realize it?