Hlavní obsah

really [ˈrɪəlɪ]

Vyskytuje se v

really: not reallyani ne v odpovědi, ne tak úplně správný ap.

balls-up: BrE vulg. make a (real) balls-up of sthpořádně co zmrvit

estate: real estatenemovitý majetek, nemovitost, realita

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

real estate: real estate agency/business/officerealitní kancelář, reality

real-time: výp. real-time strategyrealtimová strategie

tax: real estate taxdaň z nemovitostí

term: ekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.

valued: mat. real-valued functionreálná funkce

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

bugger: The test was a real bugger.Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.

hard: It was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

pain: She is a real pain in the neck.Ta mě/všechny fakt štve., Ona mi/všem fakt leze na nervy.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

something: This is really something!To je skutečně něco!

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

ani: not really, méně než less than, nijak moc not particularlyani ne

kancelář: (real) estate agencyrealitní kancelář

majetek: (real) estate, immovable property, immovablesnemovitý majetek

nemovitost: real estate/property, immovable property/assets, immovables, realtynemovitosti souhrn majetku

ráz: rychle go (really) fast, jako hodinky go like clockworkjít ráz na ráz

realitní: real estate agencyrealitní kancelář

reálný: real numbermat. reálné číslo

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

skutečně: Really?, Is that a fact?Skutečně?

vlastní: born XY, ne pseudonymem ap. real name XYvlastním jménem XY rozený

vzatý: real expert, přen. guruodborník na slovo vzatý

zlato: real/pure goldpravé/ryzí zlato

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

doopravdy: How did it really happen?Jak to bylo doopravdy?

fandit: He supports Real Madrid.Fandí Realu Madrid.

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

levně: I bought it really cheap.Koupil jsem to opravdu levně.

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.

nepořádek: The place was a real mess.Všude byl strašný nepořádek.

oddechnout si: I'm really relieved.To jsem si oddechl.

podařit se: The celebration was a real success.Oslava se opravdu podařila.

potěšit: I'm really pleased.Jsem skutečně potěšen.

povídat: You don't say!, Really!Nepovídej! Vážně?

probudit se: Wake up!, vzpamatuj se Get a grip, Get real!Probuď se!

příběh: real-life story, story taken from lifepříběh ze života

rozzlobit se: He got really angry.Fakt se rozzlobil.

sranda: Very funny!, That's hilarious!, It's really goddamn funny!To je ohromná sranda! ironicky

srát: This really pisses me off.To mě fakt sere.

tedy: That's really great.To je tedy výborné.

živo: The place is really busy.Je tam (opravdu) živo.

žrát: The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.To auto hrozně žere.

fakt: Really?, Is that a fact?, No kidding?Fakt? údiv

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

real: in real termsv reálných hodnotách o nákladech ap.