Hlavní obsah

certainly [ˈsɜːtənlɪ]

Vyskytuje se v

certainly: certainly notsamozřejmě, že ne!, ovšemže ne!

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

míra: to a certain extent, in some measuredo jisté míry

za: under certain circumstancesza jistých okolností

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

určitě: certainly/definitely noturčitě ne

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry

certain: for certainjistě, najisto, určitě