Hlavní obsah

certainly [ˈsɜːtənlɪ]

Vyskytuje se v

certain: for certainjistě, najisto, určitě

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

certain: to a certain extentdo jisté míry

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

certain: I'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

určitě: určitě necertainly/definitely not

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent