Hlavní obsah

určitě

Částice

  • surely, for sure/certain, certainlyhl. AmE, hovor. sure, udělat co be sure to do sth(rozhodně) definitelyUrčitě?Are you sure?zcela určitěfor sure, absolutely, definitelyurčitě necertainly/definitely notTo je určitě on.That must be him.Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.

condition: za určitých podmínek svolit ap.subject to certain conditions

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

indefinite: na dobu neurčitoufor an indefinite period

infinitive: neurčitý slovesný tvarinfinitive form

integral: určitý/neurčitý integráldefinite/indefinite integral

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

period: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

point: v určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat some point

sentence: odsouzení na neurčitou dobupráv. indeterminate sentence

specific: v určitých oblastechin specific areas

article: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

bound: Určitě to ví.She's bound to know.

can: To určitě nemyslíš vážně.You can't be serious.

gain: Ty hodiny se určitě předbíhají.The clock must be gaining (time).

must: Určitě má nějaké problémy.She must have some problems.

sure: Určitě přijde pozdě.He is sure to be late.

wish: iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!hovor. You wish!

would: Tu určitě neznáš.You wouldn't know her.

určitě: Určitě?Are you sure?