Hlavní obsah

určitě

Částice

  • surely, for sure/certain, certainlyhl. AmE, hovor. sure, udělat co be sure to do sth(rozhodně) definitelyUrčitě?Are you sure?zcela určitěfor sure, absolutely, definitelyurčitě necertainly/definitely notTo je určitě on.That must be him.Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

specific: in specific areasv určitých oblastech

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

wish: hovor. You wish!iron. (No) to určitě!, O tom si nech zdát!

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.