Hlavní obsah

bound [baʊnd]

Související hesla

pt&pp of bind

Sloveso

  1. skákat, běžet, letět velkými kroky nebo skoky
  2. bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

Vyskytuje se v

bind over: zavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně naříditbind sb over to do sth

bound: muset z přirozených příčin ap., být povinenbe bound to

hand: se spoutanýma rukama i nohamabound hand and foot

binding: právně závaznýpráv. legally binding

joist: vazný trámbinding joist

legally: právně závaznýlegally binding

outward: odjíždějící, opouštějící domov, odplouvající, vyplouvající z přístavu, loď, cestující, odjíždějící vlakoutward bound

wire: vázací drátbinding wire

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

právně: právně závaznýlegally binding

prekérní: být v prekérní situacibe in a bind, be in an awkward situation

vázání: sport. lyžařské/bezpečnostní vázáníski/safety binding

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

zámezí: do zámezíout(-of-bounds)

železo: dát/vsadit koho do železshackle sb, put sb in chains, bind sb with shackles

rámec: v rámci možnostíwithin the bounds of possibility

vázat: polygr. vázat knihybind books

vozík: být (upoutaný) na vozíku invalidnímbe in a wheelchair, be wheelchair-bound

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

bind: zavázat sebind osf