Hlavní obsah

úzce

Vyskytuje se v

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

užší: užší výběr kandidátů ap.shortlist

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

úzce: úzce zaměřenýnarrowly focused