Hlavní obsah

blízce

Vyskytuje se v

blízký: blízký vztah(close) association

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

určit: blíže určitspecify

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

close: nejbližší přítelthe closest friend

comfort: (až) nebezpečně blízkotoo close for comfort

examination: při bližší prohlídceon closer examination

family: nejbližší rodinaimmediate family

further: bližší informacefurther information

kin: nejbližší příbuzný/příbuznínext of kin

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

near: nejbližšíthe nearest

nearly: blízce příbuznýnearly related

offshore: ostrov blízko pobřežíoffshore island

shore: (blízko) u břehuin shore

soon: v blízké době hl. se záporemany time soon, anytime soon

tear: mít na (slzy) krajíčku, být blízko pláčibe near to tears

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth