Hlavní obsah

blízko

Příslovce

  • near(by)zast. nighJe tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?Pojďte blíž.Come closer.

Podstatné jméno, rod střední

Předložka

  • u čeho, k čemu near sth, close to sthStál blízko dveří.He stood near the door.

Vyskytuje se v

blízký: (close) associationblízký vztah

okolí: in the vicinity of sthv blízkém okolí čeho

určit: specifyblíže určit

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

jet: When is the next train to Prague?Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

příbuzný: distant/close relative/relation of sbvzdálený/blízký příbuzný koho

přitáhnout: He drew his chair nearer.Přitáhl si židli blíž.

přítel: close friendblízký přítel

rodina: immediate familynejbližší rodina

sobě: closer to each otherblíž(e) k sobě vzájemně

košile: Charity begins at home.Bližší košile než kabát.

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

close: the closest friendnejbližší přítel

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

family: immediate familynejbližší rodina

further: further informationbližší informace

kin: next of kinnejbližší příbuzný/příbuzní

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

narrow: narrow seas= moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manche

near: the nearestnejbližší

nearly: nearly relatedblízce příbuzný

offshore: offshore islandostrov blízko pobřeží

shore: in shore(blízko) u břehu

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co