Hlavní obsah

přesto

Příslovce

  • přesto, žedespite the fact that, (ačkoli) even though, although

Vyskytuje se v

však: přesto yet, but, still, nicméně neverthelesspřece však, přesto však

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

fact: despite the fact thatpřesto, že

still: hovor. still and allpřesto, i tak

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.