Hlavní obsah

still [stɪl]

Vyskytuje se v

hold: hold stillnehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

sleepy: still sleepyrozespalý

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

while: while you still candokud (ještě) můžeš

be: I am still here.Ještě jsem tady.

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

light: It's still light.Je ještě světlo.

making: It's still in the making.Teprve se na tom pracuje.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

way: It's still a long way to go.Je to ještě daleko.

bez, beze: bez hnutímotionless(ly), (stock-)still, immobile

hnutí: bez hnutímotionless(ly), still

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

ještě: nebo ještě lépe...or better still...

nedodělek: nedodělkybacklog (of work), arrears of work, work still to be done

spíš: tím spíš nestill less (so)

stojatý: stojatá vodastagnant water, still water(s)

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

dosud, doposud: Dosud je to v záruce.It is still under warranty.

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

ještě: Ještě tu knihu má.She still has the book.

klidně: Seď klidně.Sit still.

mlít se: Nemel se.Hold still.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Are you still open?

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

stát: stát nehnutěstand still

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

záběh: Vůz je ještě v záběhu.The car is still being run in.

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

plenka: přen. (ještě) v plenkách vývoj ap.(still) in its infancy

tichý: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

voda: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.