Hlavní obsah

still [stɪl]

Vyskytuje se v

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

piece: zůstat celý vyváznout v pořádkube (still) in one piece

sleepy: rozespalýstill sleepy

stand: stát nehybně, nehýbat sestand still

still: přesto, i takhovor. still and all

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

be: Ještě jsem tady.I am still here.

demand: O tyto stroje je stále zájem.These machines are still in demand.

light: Je ještě světlo.It's still light.

making: Teprve se na tom pracuje.It's still in the making.

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

way: Je to ještě daleko.It's still a long way to go.

bez, beze: bez hnutímotionless(ly), (stock-)still, immobile

hnutí: bez hnutímotionless(ly), still

ještě: nebo ještě lépe...or better still...

nedodělek: nedodělkybacklog (of work), arrears of work, work still to be done

spíš: tím spíš nestill less (so)

stojatý: stojatá vodastagnant water, still water(s)

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

dosud, doposud: Dosud je to v záruce.It is still under warranty.

hýbat se: Nehýbej se!Don't move!, Keep still!

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

klidně: Seď klidně.Sit still.

mlít se: Nemel se.Hold still.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Are you still open?

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

stát: stát nehnutěstand still

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

záběh: Vůz je ještě v záběhu.The car is still being run in.

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

plenka: přen. (ještě) v plenkách vývoj ap.(still) in its infancy

tichý: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

voda: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

hold: nehýbat se, zůstat stát, vydržet v kliduhold still