Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) watervoda z kohoutkutap waterpitná vodadrinking/hl. AmE potable wateružitková/tekoucí vodanon-potable/running waterminerální vodamineral watersladká/slaná vodafresh/salt water
  2. (vodní útvar) water(vodní plocha) body of waterpobřežní vodycoastal waterspo vodě cestovat ap.by waterpod vodouunder water
  3. (přípravek) lotion, wash, waterústní vodamouthwashvoda po holeníaftershave (lotion)pleťová vodaface lotion

Vyskytuje se v

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

dešťový: dešťová vodarainwater

holení: voda po holeníaftershave

chlorový: chlorová vodachlorine water

kolínský: kolínská (voda)(eau de) Cologne, Cologne water

odpadní: odpadní vodywastewater, waste water, splašky sewage

pitný: pitná vodadrinking water

podzemní: podzemní vodagroundwater, studniční well water

povrchový: geol. povrchová vodasurface water

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozpustný: rozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

skok: skoky do vodydiving

sladký: sladká vodafresh water

slaný: slaná vodamořská salt water

spodní: spodní vodaground water, z pramene spring water

stojatý: stojatá vodastagnant water, still water(s)

svěcený: svěcená vodaholy water

tlak: tlak vzduchu/vodyair/water pressure

toaletní: toaletní voda/mýdlotoilet water/soap

úpravna: úpravna vodywater treatment plant

ústní: ústní vodamouthwash, mouth rinse

užitkový: užitková vodanon-potable water, k chlazení, čištění ap. též service water, průmyslová industrial water

zdroj: vodní zdroj, zdroj vodywater source

živý: živá vodawater of life

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

povodňový: povodňová vodaflood water

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

téct: Nechal téct vodu.He left the tap running.

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

vařit: Dám vařit vodu. na čaj ap.I'll put the kettle on.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

vynořit se: vynořit se (z vody)surface

vytáhnout: vytáhnout koho z vodypull sb from the water

zalít: zalít (vodou) kávu, čaj ap.pour on water

zásobárna: zásobárna vodywater reservoir/resource/supply

tichý: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.

aqueous: komorová vodaanat. aqueous humour

barrel: sud na dešťovou vodurain barrel

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

bottled: balená vodabottled water

coastal: pobřežní vodycoastal waters

contamination: kontaminace podzemních vodgroundwater contamination

discharge: vypouštění odpadních voddischarge of sewage

dispenser: výdejník vodywater dispenser

disposal: čistička odpadních vodsewage disposal plant

fresh: sladkáne mořská/pitná vodafresh water

harvesting: sběr dešťové vodyrainwater harvesting

kettle: postavit vodu na čaj ap.put the kettle on

lotion: voda po holeníafter-shave lotion

marginal: pobřežní vody 6 km široký pás podél pobřeží státugeogr. marginal sea

offshore: příbřežní rybolov, rybolov v pobřežních vodáchoffshore fishery

plunge: skočit do vody, smočit se (ve vodě)take a plunge

prime: prolít čerpadlo, natáhnout vodu do čerpadlaprime a pump

purification: čistička vodywater purification plant

queasy: mít podrážděný žaludek/žaludek na voděhave a queasy stomach

remediation: sanace podzemních vodgroundwater remediation

resistant: vodě odolný, vodovzdorný, vodotěsnýwater-resistant

sewage: odpadní vodysewage water

shore: v pobřežních vodách, na voděoff shore

soluble: vodorozpustný, rozpustný ve voděwater-soluble

splash: cachtat se ve voděsplash about in water

spring: pramenitá vodaspring water

tap: kohoutek s teplou vodouhot(-water) tap

territorial: teritoriální vodyterritorial waters

treatment: čištění odpadních vodsewage water treatment

troubled: rozbouřené vodytroubled waters

untreated: neupravené/nečištěné odpadní vodyuntreated sewage

wastage: plýtvání vodouwastage of water

water: sladká vodafresh water

pretty: Voda je pěkně studená.The water is pretty cold.

slosh: Voda cákala kolem.The water sloshed around.

under: Zatlačil jí hlavu pod vodu.He pushed her head under.

voda: pitná vodadrinking/hl. AmE potable water

conference: referát na konferenci, konferenční referátconference paper

tiskový: tisková konferencepress/news conference