Hlavní obsah

omýt

Dokonavé sloveso

  1. (povrch) co wash(shora dolů) wash down(ránu ap.) bathe sthOmyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).
  2. (špínu ap.) co z čeho wash sth off sth

Vyskytuje se v

justiční: miscarriage of justice, pochybení soudu judicial errorjustiční omyl

uvést: mislead sb, oklamat deceive sbuvést v omyl koho

omyl: It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.To musí být omyl.

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

justice: práv. miscarriage of justicejustiční omyl

wash: wash offomýt, smýt (se), opláchnout

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).