Hlavní obsah

justice

Vyskytuje se v

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost, spravovat soudnictví

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

court: European Court of JusticeEvropský soudní dvůr

dispensation: dispensation of justicevýkon spravedlnosti soudní cestou ap.

failure: failure of justiceselhání justice

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

obstruction: obstruction of justicebránění výkonu spravedlnosti

justiční: miscarriage of justice, pochybení soudu judicial errorjustiční omyl

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

smírčí: Justice of the Peace, magistratesmírčí soudce

soudní: (European) Court of Justice(Evropský) soudní dvůr

spravedlnost: Ministry of Justice, AmE Department of Justiceministerstvo spravedlnosti

výkon: administration of justicevýkon spravedlnosti

dovolat se: get justicedovolat se spravedlnosti

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

zadost: Justice was done.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.