Hlavní obsah

justice

Vyskytuje se v

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

smírčí: smírčí soudceJustice of the Peace, magistrate

soudní: (Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justice

spravedlnost: ministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justice

spravedlnost: dovolat se spravedlnostiget/obtain justice

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

court: European Court of JusticeEvropský soudní dvůr

dispensation: dispensation of justicevýkon spravedlnosti soudní cestou ap.

failure: failure of justiceselhání justice

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

obstruction: obstruction of justicebránění výkonu spravedlnosti