Hlavní obsah

justiční

Přídavné jméno

  • judicialjustiční omylmiscarriage of justice, (pochybení soudu) judicial error

Vyskytuje se v

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

justice: práv. miscarriage of justicejustiční omyl