Hlavní obsah

justice [ˈdʒʌstɪs]

Podstatné jméno

  1. spravedlnostadminister justicevykonávat spravedlnostJustice Departmentministerstvo spravedlnostisocial justicesociální spravedlnostsocial justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnostpráv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnostipráv. court of justicesoudní dvůrJustice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.
  2. of sth oprávněnost, opodstatněnost, správnost čeho požadavku ap.
  3. (spravedlivá) odměna, odplata, zadostiučinění
  4. práv.justicepráv. miscarriage of justicejustiční omyl

Vyskytuje se v

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

court: European Court of JusticeEvropský soudní dvůr

dispensation: dispensation of justicevýkon spravedlnosti soudní cestou ap.

failure: failure of justiceselhání justice

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

obstruction: obstruction of justicebránění výkonu spravedlnosti