Hlavní obsah

justice [ˈdʒʌstɪs]

Podstatné jméno

  1. spravedlnostadminister justicevykonávat spravedlnostJustice Departmentministerstvo spravedlnostisocial justicesociální spravedlnostsocial justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnostpráv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnostipráv. court of justicesoudní dvůrJustice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.
  2. of sth oprávněnost, opodstatněnost, správnost čeho požadavku ap.
  3. (spravedlivá) odměna, odplata, zadostiučinění
  4. práv.justicepráv. miscarriage of justicejustiční omyl

Vyskytuje se v

justice: postavit před soud, odevzdat spravedlnosti kohobring sb to justice

administer: vykonávat spravedlnostpráv. administer justice

associate: řadový soudce nejvyššího soudu v USApráv. associate justice

court: Evropský soudní dvůrEuropean Court of Justice

dispensation: výkon spravedlnosti soudní cestou ap.dispensation of justice

failure: selhání justicefailure of justice

ministry: ministerstvo spravedlnostithe Ministry of Justice

obstruction: bránění výkonu spravedlnostiobstruction of justice