Hlavní obsah

plně

Vyskytuje se v

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plně: plně vybavenýfully-equipped

plný: tech. plná pneumatika bez dutinysolid tyre

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

polní: plná polnífull kit/combat gear

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

smog: plný smogu město ap.smoggy

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

zbroj: v plné zbrojiin full armour

energie: plný energiefull of energy

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

zpola: jen zpola plnýonly half-full

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

pecka: na plný peckynaplno at full blast, at full throttle, s maximálním vypětím flat out