Hlavní obsah

absolutely [ˌæbsəˈluːtlɪ]

Vyskytuje se v

absolute: absolute monarchyabsolutistická monarchie

beginner: absolute beginnerúplný začátečník

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.