Hlavní obsah

definitely [ˈdefɪnɪtlɪ]

Vyskytuje se v

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

určitý: ling. určitý člendefinite article

vyhranit se: názorově se vyhranitform a definite opinion

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

určitě: určitě necertainly/definitely not