Hlavní obsah

surely [ˈʃʊəlɪ or ˈʃɔː-]

Vyskytuje se v

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

jistota: just to be sure/in casejen pro jistotu

sto: for a fact, for surena sto procent vědět jistě

stoprocentně: be a hundred per cent surebýt si stoprocentně jistý

jistě: Sure (thing)!, slang. You bet!Jistě!

jistý: I'm sure of it.Jsem si tím jistý.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přesvědčený: be sure/persuaded/confident that ...být přesvědčený, že ...

ubezpečit se: He made sure that he was alone.Ubezpečil se, že je sám.

určitě: Are you sure?Určitě?

vědět: Do you know it for sure?Víte to jistě?

vyplatit se: It will surely pay.To se určitě vyplatí.

beton: be absolutely sure about sthvědět co na beton

krk: I could swear to it., As sure as eggs is eggs.Na to dám krk.

sure: be sure of sthbýt si jistý čím