Hlavní obsah

surely [ˈʃʊəlɪ or ˈʃɔː-]

Vyskytuje se v

sure: be sure of sthbýt si jistý čím

sure: be sure tojistě, určitě, nepochybně se stát ap.

sure: sure enoughopravdu, skutečně, vskutku ujištění tvrzení

sure: for surejistě, najisto, určitě vědět ap.

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

sure: make sure (that)ujistit se, ubezpečit se, přesvědčit se

hell: Sure as hell.Na tuty., Tutově., Zcela jistě.

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

sure: I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.

sure: He is sure to be late.Určitě přijde pozdě.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

jistý: Jsem si tím jistý.I'm sure of it.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

určitě: Určitě?Are you sure?

určitě: zcela určitěfor sure, absolutely, definitely

určitě: Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

beton: To je na beton!It's a dead cert!, As sure as eggs!

krk: Na to dám krk.I could swear to it., As sure as eggs is eggs.