Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) when, at the time when(po dobu co) whileKdyž už jsi tu.Once you are here.vždycky, kdyžwhenever, every time when
  2. (poté co) after, whenKdyž to udělal, ...When he had done that..., Having done that...
  3. hovor.(jestliže) ifhovor.(v případě) in caseKdyž bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.
  4. i když (ačkoli) although, (even) thoughi když (i kdyby) even ifOdpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení the main thing is that

: až kdyžonly when

co: co kdyžwhat if, what-if

i: i kdyževen when, ačkoli even though, although

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

malý: Když jsem byl malý.When I was a child.

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

uslyšet: Když to uslyšel(a) ...On hearing that ...

vadit: Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?

vždy: Vždy, když ho potkám ...Each time I see him ...

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

bič: odříkat co jako když bičem mrskáreel off sth

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

best: za nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat the best of times

hindsight: když se na to podívám zpětněin hindsight

weather: když počasí dovolí, za příznivého počasíweather permitting

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

go on: Když se rozsvítí světla...When the lights go on ...

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

last: Když jsem ji naposledy viděl ...When I saw her last ...

mind: Nevadí, když ...?Do you mind if ...?

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

speaking: Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...Speaking of which...

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

what: Co když zmeškám vlak?What if I miss the train?

when: když je zimawhen cold

while: I když byly zprávy (zatím) dobré ...While the news has been good ...

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

way: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.