Hlavní obsah

go on

Vyskytuje se v

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

rampage: (začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.go on the rampage

ahead: jít napředgo (on) ahead

air: zahájit vysílání, začít vysílatgo on the air

bender: jít chlastathovor. go on a bender

binge: jít na tah/flámovathovor. go on a drinking binge

camera: jít do záběrugo on camera

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

go: jít pěškygo on foot

hunger strike: zahájit hladovkugo on hunger strike

on: pokračovat v čem, jít dálgo on doing sth

strike: vstoupit do stávky, začít stávkovatgo on strike

tear: jít na flámgo on a tear

trip: jít/jet na výletgo on a trip

holiday: jet na dovolenougo on holiday

vacation: jet na dovolenou kamgo on vacation to sth

what's: Co se děje?What's going on?

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

dovolená: jet na dovolenougo on holiday/AmE vacation

chodit: chodit pěškywalk, go on foot

jet: jet na výletgo on a trip

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

nadále: (i) nadále dělat cocontinue to do sth, keep, go on doing sth

paluba: nastoupit na palubu čehoboard sth, go aboard, go on board a sth

pěšky: jít pěškygo on foot, walk

prázdniny: jet na prázdninygo on holiday/vacation

přejít: přejít do útokugo on the offensive, turn defence into attack

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výlet: jet/jít na výletgo on/for a trip

zahájit: zahájit stávkugo on strike

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

pokračovat: Pokračujte! v řeči ap.Go on!

rande: jít na rande s kýmgo on a date with sb

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

vycházka: jít na vycházkugo for a walk, go on an outing

vyjet: vyjet si na výletgo on a trip/an outing, take a trip

go on: dít se, konat sebe going on