Hlavní obsah

fast [fɑːst also AmE fæst]

Přídavné jméno

  1. rychlý auto, běžec ap.fast and furiouszběsilý, velice rychlý tempo ap.
  2. jdoucí napřed hodinkyYour watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.
  3. stálý, nesmývatelný barva, stálobarevný barvivo

Příslovce

  1. rychle pracovat, přizpůsobit se ap.as fast as possibleco nejrychleji
  2. pevně držet ap.
  3. hold fast to sth trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

thick: thick and fastze všech stran, v přívalech, po kvantech přicházet ap.

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

lane: outside/fast lanerychlý/předjížděcí jízdní pruh

make: make sth fasterurychlit, zrychlit co

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

paced: The film is fast paced ...Ten film má spád ...

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

držet: určitou dobu fastdržet půst

hladovka: protestní be on hunger strike, půst to fastdržet hladovku

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

postní: fast daypostní den

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

půst: fastdržet půst

ráz: rychle go (really) fast, jako hodinky go like clockworkjít ráz na ráz

rychlý: jídlo fast food, restaurace fast-food restaurantrychlé občerstvení

spád: příběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swingmít spád

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

pevně: Hold fast to something., Hold tight.Pevně se něčeho drž.

učenlivý: He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.Je velmi učenlivý.

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

vyrůst: He grew up very fast.Vyrostl velmi rychle.

buřt: I don't give a damn/hoot (about it)., I am not fussed about it.Je mi to buřt/vuřt. jedno

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě