Hlavní obsah

fast [fɑːst also AmE fæst]

Přídavné jméno

  1. rychlý auto, běžec ap.fast and furiouszběsilý, velice rychlý tempo ap.
  2. jdoucí napřed hodinkyYour watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.
  3. stálý, nesmývatelný barva, stálobarevný barvivo

Příslovce

  1. rychle pracovat, přizpůsobit se ap.as fast as possibleco nejrychleji
  2. pevně držet ap.
  3. hold fast to sth trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

thick: thick and fastze všech stran, v přívalech, po kvantech přicházet ap.

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hold: hold fast to sthpevně se držet čeho

lane: outside/fast lanerychlý/předjížděcí jízdní pruh

make: make sth fasterurychlit, zrychlit co

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

paced: The film is fast paced ...Ten film má spád ...

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě