Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (konat) co do/be doing sth(chybu ap.) make sthCo (tady) děláš?What are you doing (here)?Nic si z toho nedělej.Take it easy.dělat sportygo in for sport, do sportsrád dělat colike to do, enjoy doing sthdělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sthnevědět, co dělatnot know what to do, (být bezradný) not know which way to turndělat obchody s kýmdo business with sbdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbdělat starosti komutrouble, worry sbdělat pokrokymake progress/headway, (postupovat) advance, forge aheaddělat obličejemake faces
 2. (uskutečňovat) carry out, do(praktikovat) practice sth
 3. (dávat vznikat) make, give rise to sthNedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of troubledělat si poznámkytake notesdělat hlukmake noisedělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding
 4. (činit jiným) makedělat koho staršímmake sb look older, (trápení, oblečení ap. též) hovor. put years on sb
 5. (pracovat) na čem work, be working, be at work on sthDělám na tom.I am (working) on it., (naplno ap.) I'm all over it.
 6. hovor.(zastávat roli) koho act as sb
 7. (tvořit, zhotovovat) co make(produkovat) produce(kreativně) create sthdělat fotky fotittake pictures
 8. (upravovat určitým způsobem) co arrange(vlasy, účes ap.) do sth
 9. (způsobovat) make, cause, give rise to sth(vydávat zvuk) go(zvíře typický hlas) say
 10. hovor.(zkoušku ap.) co take, sitdělat zkouškutake/sit/do an exam
 11. hovor.(studovat) do, study, be at sth
 12. (předstírat) co pretend, play sth(chovat se jako) behave sth
 13. hovor.(o částce) be, amount to, come to, make, add up to sthKolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

doprovod: dělat doprovod komuaccompany sb

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

hanba: dělat komu hanbube a disgrace to sb

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

interview: dělat interview s kýminterview sb

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poznámka: dělat si poznámkytake notes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

rád: rád dělat co s obliboulike to do sth

rozhovor: dělat rozhovor s kýminterview sb

ručitel: dělat ručitele komustand surety for sb

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb

společnost: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

starost: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

střídačka: dělat co na střídačkutake turns, BrE též take it in turns to do sth

volovina: dělat volovinyfool around

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

zkouška: dělat/skládat zkouškutake/sit an exam

zvyk: dělat co ze zvykudo sth out of habit

že: dělat žepretend to do sth

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

hluk: dělat hlukmake noise

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

kompromis: dělat kompromis mezi čím a čímmake a compromise between sth and sth, compromise

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

moct: To nemůžeš (dělat).You can't do that.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nic: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

reparát: dělat reparátresit (the exam)

společník: dělat komu společníkakeep sb company

sport: dělat sportydo sports

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

tajnost: dělat tajnosti s čímbe secretive about sth

trest: dělat co za trestdo sth as (a) punishment

úkol: dělat úkolydo one's homework

ukvapený: dělat ukvapené závěryjump to conclusions

unáhlený: dělat unáhlené závěryjump to conclusions

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you think fit.

varovat: Varoval ho, aby to nedělal.He warned him not to do it.

vhodný: Dělej, jak uznáš za vhodné.Do as you see fit.

zápis: dělat zápis ze schůze ap.take the minutes

zápisek: dělat si zápiskytake notes

zároveň: dělat víc věcí zároveňdo more things at the same time/simultaneously/naráz at once

zázrak: dělat (úplné) zázrakywork wonders

zlíbit se: Dělá, co se mu zlíbí.He does what he pleases/likes.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

hlava: dělat si hlavu s čímtrouble osf about sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

komár: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

okolek: nedělat okolky s čímmake no bones about sth

okolek: dělat okolky s přímou odpovědíbeat about the bush

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

poskok: dělat komu poskokabe sb's dogsbody

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

prdel: Nedělej si ze mě prdel! nelživulg. Don't bullshit me!

tragédie: dělat z čeho tragédiidramatize sth

velbloud: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.One swallow doesn't make a summer.

vůl: dělat ze sebe volamake an ass of osf

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Opportunity makes the thief.