Hlavní obsah

zápis

Vyskytuje se v

certificate: potvrzení o zápisu do obchodního rejstříkuCertificate of Incorporation

minute: dělat zápisy (z porad)take the minutes (of meetings)

record: dát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstput/place sth on record

system: systém zápisunotational system

transcript: zápis pod pečetí, neodtajněný zápistranscript under seal

zápis: dělat zápis ze schůze ap.take the minutes