Hlavní obsah

record

Podstatné jméno

  1. of sth záznam, zápis o čem, evidence čeho, protokolkeep a record of sthvést si záznam(y) o čemRecord Officearchivgo on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit coput/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstrecord keepingvedení evidence
  2. (gramofonová) deska, album hudební, nahrávka na descerecord companynahrávací společnostrecord dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.
  3. rekord ve sportu ap.break the recordpřekonat rekordset a recordvytvořit rekord
  4. přen.pověst, reputace, minulost známá fakta o osobě
  5. (criminal) record trestní rejstřík

Vyskytuje se v

jacket: (record) jacketobal gramodesky ap.

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

all-time: all-time recordabsolutní rekord

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.