Hlavní obsah

criminal [ˈkrɪmɪnəl]

Přídavné jméno

  1. trestný, zločinný, kriminální žaloba, čin ap.criminal acttrestný čincriminal charge(s)obvinění z trestného činucriminal recordzáznam v trestním rejstříkucriminal courttrestní soud
  2. trestuhodný, ostudný, závažný nedbalost, chyba ap.It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

Vyskytuje se v

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

act: práv. criminal acttrestný čin

code: Penal/Criminal Codetrestní zákoník

conspiracy: práv. criminal conspiracyzločinné spolčení

habitual: habitual criminalrecidivista

intent: práv. criminal intentzločinný úmysl

investigator: criminal investigator(vyšetřující) kriminalista

law: práv. criminal/civil lawtrestní/občanské právo

libel: criminal libelpomluva, očerňování žalovatelné

offence: práv. criminal offencetrestný čin

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

sanction: práv. criminal sanctiontrestní postih

trial: criminal trialtrestní řízení

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

wrongdoing: criminal wrongdoingzločin, porušení zákona

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

rejstřík: criminal record(s)práv. trestní rejstřík

trestní: criminal law/prosecutiontrestní právo/stíhání

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin

úmysl: criminal intentzločinný úmysl

válečný: war criminal/crime/heroválečný zločinec/zločin/hrdina

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

záznam: have a criminal recordmít záznam v trestním rejstříku

criminal: criminal acttrestný čin