Hlavní obsah

crime [kraɪm]

Podstatné jméno

  1. zločin, trestný činscene of the crime, crime scenemísto činucrime storydetektivka, kriminální příběhcrime ratezločinnost, kriminalitacrime fictiondetektivní literatura, detektivky
  2. přen.hřích, zločin nežádoucí jednání

Vyskytuje se v

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

hate: hate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti

juvenile: juvenile crimekriminalita mladistvých

organized: organized crimeorganizovaný zločin

prevention: crime preventionprevence kriminality

scene: crime scene, scene of the crimemísto (zlo)činu

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

čin: criminal offence, criminal act, zločin crimetrestný čin

hrdelní: capital crimehrdelní zločin

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

místo: crime scene, scene of the crimemísto činu

ohledání: crime scene investigation, zkr. CSIohledání místa činu

trestný: (criminal) offence, zločin crime, criminal actpráv. trestný čin

válečný: war criminal/crime/heroválečný zločinec/zločin/hrdina

zločin: organized crimeorganizovaný zločin

zločinnost: increase in the crime ratenárůst zločinnosti

bojovat: combat crimebojovat proti zločinu

vlna: crime wavevlna zločinnosti

crime: scene of the crime, crime scenemísto činu