Hlavní obsah

virtue [ˈvɜːtjuː or -tʃuː]

Vyskytuje se v

lady: lady of easy virtuesžena lehkých mravů

paragon: paragon of virtuevzor ctnosti