Hlavní obsah

evil [ˈiːvəl]

Podstatné jméno

  • zlo síla ap.bibl. deliver us from evilzbav nás od zléhoa necessary evilnutné zlo

Vyskytuje se v

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

social: přen. social evilneduh společnosti zločinnost ap., prostituce

evil eye: give sb the evil eyeškaredě/nevraživě se na koho podívat

duch: evil spiritszlí duchové

záporný: evil character, hovor. baddy, baddie, bad guyzáporný hrdina

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

zlý: evil spiritzlý duch

vítězit: Good wins over evil.Dobro vítězí nad zlem.

zle: give sb the evil eyezle se na koho podívat

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna