Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (povahou) bad(velmi) evil, wicked(podle) mean(a násilnický) vicious(zlomyslný) spitefulbýt zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, (špatně se chovat k) treat sb badlyzlý duchevil spirit
  2. (čin ap.) evil, maliciousform. malevolent, malefic(pohled) blackzlý úmyslevil intention, práv. malice
  3. (špatný) bad(tvrdý) hard, tough(kvalitou) poorzlé časybad/hard times
  4. (zpráva ap.) bad, unfortunatezlé znameníbad sign, forebodingzlé zprávybad news

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

vicious: vicious dogzlý pes

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.