Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (povahou) bad(velmi) evil, wicked(podle) mean(a násilnický) vicious(zlomyslný) spitefulbýt zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, (špatně se chovat k) treat sb badlyzlý duchevil spirit
  2. (čin ap.) evil, maliciousform. malevolent, malefic(pohled) blackzlý úmyslevil intention, práv. malice
  3. (špatný) bad(tvrdý) hard, tough(kvalitou) poorzlé časybad/hard times
  4. (zpráva ap.) bad, unfortunatezlé znameníbad sign, forebodingzlé zprávybad news

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

compare: být horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čímcompare unfavourably with sth

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

doom: zpečetit čí zlý osudseal sb's doom

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

shrew: Zkrocení zlé ženy ShakespeareTaming of the Shrew

vicious: zlý pesvicious dog

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly