Hlavní obsah

hard [hɑːd]

Přídavné jméno

  1. tvrdýmedium hardstředně tvrdý(as) hard as rocktvrdý jako kámenslang. hard-onerekce, stáníhovor. hard casetvrďák, drsňák člověk
  2. těžký úkol ap., obtížný, nesnadnýIt's hard to say.Těžko říct.She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšithard drinkersilný pijan
  3. pečlivý, pozorný, bedlivý prozkoumání, pohled ap.
  4. nelítostný, přísný, tvrdý
  5. be hard on sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatIt was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.
  6. tuhý, krutý mráz, zima ap.

Vyskytuje se v

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

hard-core: hard-core memberstvrdé jádro příznivců ap.

hard-core: hard core(silniční) štět, štětový podklad

hard luck: sb's hard luckčí hovor. problém

hard up: be hard up for sb/sthnemít dost, mít málo koho/čeho

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

cheese: slang. hard cheesepech, smůla

cider: AmE hard ciderslabé jablečné víno

disk drive: hard disk drivepevný disk

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fact: hard factskonkrétní fakta

fern: hard shield fernkapradina laločnatá

glass: tech. hard glasstvrzené sklo

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

hard luck: hard-luck storydojemná historka hrající na city, s cílem něco získat

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

look: take a long hard lookpečlivě zhodnotit

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

pressed: be hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

roe: hard/soft roejikry/mlíčí

shoulder: hard/soft shoulderzpevněná/nezpevněná krajnice

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

worker: hard workerpracant, dříč

down: That is all down to hard work.To vše jen díky tvrdé práci.

find: hard to findtěžko k nalezení

going: It's slow/hard going.Jde to pomalu/ztuha.

hard feelings: No hard feelings?Všechno dobrý? nezlobíš se ap.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

try: Try harder!Více se snaž!