Hlavní obsah

fact [fækt]

Podstatné jméno

  1. despite the fact thatpřesto, žeapart from the fact thatkromě toho, žein view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, že
  2. the fact that to, že, skutečnost, že při zdůraznění
  3. in (actual) fact, in point of fact vlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu
  4. as a matter of fact vlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

Vyskytuje se v

fact of life: the facts of lifedetaily o sexu a rození dětí v podání pro děti

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

matter: the fact of the matter ispravda je taková

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

assume: práv. assumed factspředpokládaná fakta případu

fact-finding: fact-finding commissionvyšetřovací komise

nutrition: nutrition factsvýživové hodnoty

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

question: question of factvěcná stránka

actual: in actual factvlastně, ve skutečnosti, ve své podstatě

alone: This fact alone...Už jen to...

podstata: v zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speakingv podstatě

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

skutečně: Really?, Is that a fact?Skutečně?

sto: for a fact, for surena sto procent vědět jistě

vzhledem k: given (the fact) that, in view of the fact that, jelikož sincevzhledem k tomu, že

skutečnost: in (actual) fact, in realityve skutečnosti

totiž: In fact, that's not the way it was.Tak to totiž nebylo.

vadit: He doesn't like the fact that he can't ...Vadí mu (to), že nemůže ...

zvážit: weigh the factszvážit fakta

fakt: Really?, Is that a fact?, No kidding?Fakt? údiv

fact: the fact thatto, že, skutečnost, že při zdůraznění