Hlavní obsah

pravda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pravdivé tvrzení) truthform. verityJe to pravda.It's true.Máš pravdu.You are right.říkat pravdutell the truthAbych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth
  2. (skutečnost) truth, fact, reality

Vyskytuje se v

mít: mít pravdube right

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

-li: Není-liž pravda?(Am I) right?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

odhalit: odhalit pravdureveal the truth

po: po pravdě řečenoto tell the truth

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

říct: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

vcelku: Má vcelku pravdu.On the whole, he is right.

viď, viďte: Je to pravda, viď?It's true, isn't it?

okamžik: okamžik pravdymoment of truth

víno: Ve víně je pravda.In wine there is truth.

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth