Hlavní obsah

truth [truːθ]

Podstatné jméno

Podstatné jméno

  1. in truth ve skutečnosti, po pravdě
  2. to tell the truth abych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

Vyskytuje se v

truth: in truthve skutečnosti, po pravdě

element: element of truthzrnko/kousek/něco pravdy

face: face the truthpodívat se pravdě do očí

imperishable: imperishable truthsvěčné pravdy věčně platné

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

withhold: withhold the truth from sbzatajit pravdu komu