Hlavní obsah

face [feɪs]

Sloveso

 1. sth směřovat, být otočený, být nasměrovaný ke komu/čemu jistým směremThe window faces south.Okno směřuje na jih.
 2. sb/sth otočit se (čelem) ke komu/čemu
 3. sb postavit se před koho novináře ap.
 4. sth stát před čím problémem ap., být postaven před co muset řešitbe faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.
 5. sth čelit, postavit se čemu problému ap., vyrovnat se s čímface the truthpodívat se pravdě do očí
 6. face up to sth čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím
 7. obložit, obkládat, pokrýt mramorem ap.

Fráze

 1. blow up in sb's face obrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek
 2. do sth until sb is blue in the face dělat co do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně
 3. face down/up čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech
 4. on the face of the earth na celém širém světě
 5. be wiped off the face of the earth zmizet z povrchu zemského
 6. come face to face with sb setkat se osobně/tváří v tvář s kýmface-to-face meetingosobní kontakt
 7. fly in the face of sth naprosto odporovat, zcela protiřečit čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.
 8. in (the) face of sth tváří v tvář čemu, v reakci na co, s ohledem na co
 9. laugh in sb's face vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje
 10. have a long face mít protažený obličej, vypadat nešťastně
 11. make/pull a face udělat obličej zašklebit se ap.
 12. on the face of it na první pohled, při zběžném pohledu
 13. put on a brave/AmE good face předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku
 14. BrEset one's face against sth zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu
 15. keep a straight face zachovat vážnou tvář, zadržet smích
 16. to sb's face přímo do obličeje komu říct něco ap.
 17. Let's face it Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

Vyskytuje se v

bold: bold (face)tučné písmo

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

pack: (face) packpleťová maska

slap: a slap in the facerána, urážka, políček

stare: be staring sb in the facebýt nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.

covering: face coveringspokrývky tváře roušky ap.

duck: duck facevýraz s našpulenou pusou při focení selfie ap.

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

expressionless: expressionless facebezvýrazný obličej

facing: stav. facing bricklícovka

facing: stav. facing masonrylícové zdivo

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

freckle: freckle-facedpihovatý v obličeji

on: on sb's faceve tváři mít výraz

right: voj. right facevpravo v bok

set: set of sb's facevýraz čí tváře

stink: stink faceznechucený výraz (v obličeji) jako při reakci na puch ap.

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

pull: pull a facedělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy

save: save one's facezachovat si tvář/reputaci

dělat: dělat obličejemake faces

kamenný: s kamennou tváříhumor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faced

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

pleťový: pleťový krémface cream

pleťový: pleťová maskaBrE face pack, AmE face mask, bahenní mud pack

popelavý: popelavý obličejashen face

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

rýpat: pořád rýpat do koho kritizovatAmE be in sb's face

stěna: skalní stěnarock face/wall

strana: čelní stranafront side, face

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

voda: pleťová vodaface lotion

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

facka: dát komu fackuslap sb in/across the face

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

malovat: malovat si obličejmake up one's face

obrácený: okna obrácená k jihuwindows facing south

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

směřovat: Okno směřuje na jih.The window faces south.

tvář: neoholená tvářunshaven face

tvář: pravá tvář čehothe true face of sth

tvářit se: Tvářil se smutně.He had a sad face., He looked sad.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

usměvavý: usměvavá tvářsmiling face

zatvářit se: Zatvářila se smutně.She made a sad face.

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb

hrom: pouštět hromy blesky vypadat rozzlobeněhave a face like thunder, be foaming at the mouth

huba: rozbít komu hubuknock sb's block off, smash sb's face in

koňský: koňský obličejhorsey face, equine face

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

rozbít: vulg. rozbít komu hubusmash sb's face in, knock sb's block off

smést: smést koho/co z povrchu zemskéhowipe sb/sth off the face of the earth

tlama: dát komu po tlaměpunch sb (in the face), smash sb's face in

tvář: tváří v tvář komu/čemuface to face with sb/sth

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

zachovat: zachovat si tvářsave face

zamrznout: Úsměv jí zamrznul na rtech.Her smile froze on her face.