Hlavní obsah

face [feɪs]

Sloveso

 1. sth směřovat, být otočený, být nasměrovaný ke komu/čemu jistým směremThe window faces south.Okno směřuje na jih.
 2. sb/sth otočit se (čelem) ke komu/čemu
 3. sb postavit se před koho novináře ap.
 4. sth stát před čím problémem ap., být postaven před co muset řešitbe faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.
 5. sth čelit, postavit se čemu problému ap., vyrovnat se s čímface the truthpodívat se pravdě do očí
 6. face up to sth čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím
 7. obložit, obkládat, pokrýt mramorem ap.

Fráze

 1. blow up in sb's face obrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek
 2. do sth until sb is blue in the face dělat co do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně
 3. face down/up čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech
 4. on the face of the earth na celém širém světě
 5. be wiped off the face of the earth zmizet z povrchu zemského
 6. come face to face with sb setkat se osobně/tváří v tvář s kýmface-to-face meetingosobní kontakt
 7. fly in the face of sth zcela protiřečit, naprosto odporovat čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.
 8. laugh in sb's face vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje
 9. have a long face mít protažený obličej, vypadat nešťastně
 10. make/pull a face udělat obličej zašklebit se ap.
 11. on the face of it na první pohled, při zběžném pohledu
 12. put on a brave/AmE good face předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku
 13. BrEset one's face against sth zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu
 14. keep a straight face zachovat vážnou tvář, zadržet smích
 15. to sb's face přímo do obličeje komu říct něco ap.
 16. Let's face it Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

Vyskytuje se v

bold: bold (face)tučné písmo

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

face: in the face of sths ohledem na co, kvůli čemu, v reakci na co

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

pack: (face) packpleťová maska

slap: a slap in the facerána, urážka, políček

stare: be staring sb in the facebýt nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.

duck: duck facevýraz s našpulenou pusou, našpulený výraz při focení selfie ap.

encounter: face-to-face encounterosobní setkání

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

expressionless: expressionless facebezvýrazný obličej

facing: stav. facing bricklícovka

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

freckle: freckle-facedpihovatý v obličeji

on: on sb's faceve tváři mít výraz

right: voj. right facevpravo v bok

set: set of sb's facevýraz čí tváře

working: horn. working facečelba, porub, porubní stěna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

pull: pull a facedělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy

save: save one's facezachovat si tvář/reputaci

dělat: make facesdělat obličeje

kamenný: humor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faceds kamennou tváří

krize: face a crisisčelit krizi, stát před krizí

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

pleťový: face creampleťový krém

popelavý: ashen facepopelavý obličej

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

rýpat: AmE be in sb's facepořád rýpat do koho kritizovat

stěna: rock face/wallskalní stěna

strana: front side, facečelní strana

udělat: make/pull a faceudělat ksicht/obličej

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

voda: face lotionpleťová voda

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

vzad: about face/BrE turnčelem vzad

zblbnutí: opakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the facehovor. až do zblbnutí

čelo: be facing sthstát čelem ke komu/čemu

facka: slap sb in/across the facedát komu facku

hrozit: He is facing up to six years in prison.Hrozí mu až šest let vězení.

kulatý: She has a round face.Má kulatý obličej.

malovat: make up one's facemalovat si obličej

obrácený: windows facing southokna obrácená k jihu

omýt: I washed my face (with cold water).Omyl jsem si obličej (studenou vodou).

otravovat: přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!Neotravuj!

postavit se: They faced the enemy.Postavili se nepříteli.

před, přede: be faced with sthstát před čím problémem ap.

směřovat: The window faces south.Okno směřuje na jih.

tvář: unshaven faceneoholená tvář

tvářit se: He looked sad., He had a sad expression on his face.Tvářil se smutně.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

usměvavý: smiling faceusměvavá tvář

zatvářit se: She made a sad face.Zatvářila se smutně.

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block offrozbít komu držku

hrom: have a face like thunder, be foaming at the mouthpouštět hromy blesky vypadat rozzlobeně

huba: knock sb's block off, smash sb's face inrozbít komu hubu

koňský: horsey face, equine facekoňský obličej

ksicht: make/pull faces, grimacedělat ksichty šklebit se

oko: tell sb sth to sb's faceříct komu co do očí

pravda: face the truthpodívat se pravdě do očí

protáhnout: pull a long faceprotáhnout obličej zašklebit se

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu

smést: wipe sb/sth off the face of the earthsmést koho/co z povrchu zemského

tlama: punch sb (in the face), smash sb's face indát komu po tlamě

zachovat: save facezachovat si tvář

zamrznout: Her smile froze on her face.Úsměv jí zamrznul na rtech.